Urszula Świtalska-Olesiak

Lekarz psychiatra

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 2007 roku uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii. Od 2001 roku pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, na stanowisku asystenta oraz Kierownika Medycznego Oddziału dla Przewlekle Chorych. Od 2009 roku pracuje jako kierownik Poradni oraz Ordynator Oddziału Dziennego Zaburzeń Afektywnych w Centrum Zdrowia Psychicznego „Sikornik”. Stale bierze udział w licznych konferencjach i kongresach psychiatrycznych. Ukończyła I stopień szkolenia w psychodramie.