Marian Golda

Marian Golda

Terapeuta uzależnień

Posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień. Od 15  lat pracuje i pogłębia wiedzę w leczeniu uzależnień biorąc udział w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych. Obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Terapii  Uzależnień w Bielsku- Białej oraz prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień.