Kadra


Urszula Świtalska-Olesiak

Lekarz psychiatra
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 2007 roku uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii. Od 2001 roku pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, na stanowisku asystenta oraz Kierownika Medycznego Oddziału dla Przewlekle Chorych. Od 2009 roku pracuje jako kierownik Poradni oraz Ordynator Oddziału Dziennego Zaburzeń Afektywnych w Centrum Zdrowia Psychicznego „Sikornik”. Stale bierze udział w licznych konferencjach i kongresach psychiatrycznych. Ukończyła I stopień szkolenia w psychodramie.    

Krystyna Rus

Starsza pielęgniarka dyplomowana
Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo- rodzinnego oraz pracy pielęgniarek pracujących w środowisku nauczania i wychowania. Obecnie pracuje w Poradni Podstawowej Opieki zdrowotnej.
Agnieszka Bil

Agnieszka Bil

Psycholog
Ukończyła studia  na wydziale psychologii ze specjalizacją kliniczną  przy  Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej w Katowicach oraz  I stopień szkolenia w psychodramie przy Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Ponadto ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiada  doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, które zdobyła pracując w prywatnych  ośrodkach leczenia uzależnień oraz  w pracy z pacjentami oddziału psychiatrycznego i wykonywaniu diagnostyki psychologicznej, które zdobyła w trakcie stażu na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w szpitalu  Św. Łukasza w Bielsku- Białej. Posiada również wieloletnie
Tadeusz Sowiński

Tadeusz Sowiński

Terapeuta uzależnień
Ukończył studia magisterskie  na wydziale pedagogiki przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku- Białej ze specjalnością opiekuńczo- wychowawczą. Ponadto ukończył Studium Terapii Uzależnień przy Błękitnym Krzyżu i w chwili obecnej jest w procesie certyfikacyjnym na specjalistę psychoterapii uzależnień. Ukończył również Studium Pomocy Psychologicznej  oraz Program Rozwoju Osobistego przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od 18 lat pracuje i pogłębia wiedzę w leczeniu uzależnień biorąc udział w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych. Obecnie pracuje na Oddziale Detoksykacyjnym w Bielsku- Białej oraz prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień.
Marian Golda

Marian Golda

Terapeuta uzależnień
Posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień. Od 15  lat pracuje i pogłębia wiedzę w leczeniu uzależnień biorąc udział w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych. Obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Terapii  Uzależnień w Bielsku- Białej oraz prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień.

Urszula Świtalska-Olesiak

Lekarz psychiatra
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 2007 roku uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii. Od 2001 roku

Krystyna Rus

Starsza pielęgniarka dyplomowana
Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo- rodzinnego oraz pracy pielęgniarek pracujących w środowisku nauczania i wychowania. Obecnie pracuje w Poradni Podstawowej Opieki zdrowotnej.
Agnieszka Bil

Agnieszka Bil

Psycholog
Ukończyła studia  na wydziale psychologii ze specjalizacją kliniczną  przy  Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej w Katowicach oraz  I stopień szkolenia w psychodramie przy Polskim Instytucie Psychodramy
Tadeusz Sowiński

Tadeusz Sowiński

Terapeuta uzależnień
Ukończył studia magisterskie  na wydziale pedagogiki przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku- Białej ze specjalnością opiekuńczo- wychowawczą. Ponadto ukończył Studium Terapii Uzależnień przy Błękitnym Krzyżu
Marian Golda

Marian Golda

Terapeuta uzależnień
Posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień. Od 15  lat pracuje i pogłębia wiedzę w leczeniu uzależnień biorąc udział w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych. Obecnie pracuje w

Urszula Świtalska-Olesiak

Lekarz psychiatra
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 2007 roku uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii. Od 2001 roku

Krystyna Rus

Starsza pielęgniarka dyplomowana
Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo- rodzinnego oraz pracy pielęgniarek pracujących w środowisku nauczania i wychowania. Obecnie pracuje w Poradni Podstawowej Opieki zdrowotnej.
Agnieszka Bil

Agnieszka Bil

Psycholog
Ukończyła studia  na wydziale psychologii ze specjalizacją kliniczną  przy  Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej w Katowicach oraz  I stopień szkolenia w psychodramie przy Polskim Instytucie Psychodramy
Tadeusz Sowiński

Tadeusz Sowiński

Terapeuta uzależnień
Ukończył studia magisterskie  na wydziale pedagogiki przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku- Białej ze specjalnością opiekuńczo- wychowawczą. Ponadto ukończył Studium Terapii Uzależnień przy Błękitnym Krzyżu
Marian Golda

Marian Golda

Terapeuta uzależnień
Posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień. Od 15  lat pracuje i pogłębia wiedzę w leczeniu uzależnień biorąc udział w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych. Obecnie pracuje w