Jak ocenić, czy picie alkoholu stanowi lub nie, zagrożenie dla zdrowia i szczęścia, którego pragniemy?

Można to zrobić poprzez:

– podoszenie własnej wiedzy na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka i wzorców picia

– samoobserwację własnego picia, czyli monitorowanie ilości spożywanego alkoholu

– skorzystanie z tzw. Narzędzi przesiewowych, czyli prostych testów, które pomagają określić własny wzór picia

– analizę sygnałów ostrzegawczych, a także ocenę zysków i stat z picia alkoholu

–  regularne badanie markerów biologicznych (tzw. Enzymów wątrobowych), poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi oraz rozmowę z lekarzem i przestrzeganie jego zaleceń

– uważne słuchanie tego, co na temat picia mają do powiedzenia osoby bliskie (jednak nie te, z którymi czasami na ogół ktoś spożywa alkohol)

– skorzystanie z pomocy specjalisty, np udanie się do poradni leczenia uzależnień

 

 

Wzory spożywania alhokolu

Negatywnych konsekwencj spożywania alkoholu jest wiele i najczęściej zależą one od ilości spożywanego alkoholu.

Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia 4 podstawowe wzory spożywania alkoholu:

1) Picie o niskim poziomie ryzyka- to spożywanie alkoholu okazjonalnie, w niewielkich ilościach, niepowodujące ani stanów upojenia, ani szeroko rozumianych szkód zdrowotnych.

Przy takim sposobie picia ryzyko wystąpienia np szkód zdrowotnych jest niskie

2) Picie ryzykowne- to spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach (jednorazowo i w określonym czasie), które nie pociąga za sobą jeszcze konsekwencji zdrowotnych, ale jeśli taki wzór picia się utrzyma, to z pewnościa one się pojawią

3) Picie szkodliwe- to spożywanie alkoholu, które prowadzi do wystapienia szkód zdrowotnych

4) Uzależnienie od alkoholu- jest efektem długotrwałego i szkodliwego spożywania alkoholu, a także nadmiernego o nim myślenia, które zaczyna dominować nad innymi zachowaniami człowieka.

Uzależnienie rozpoznajemy na podstawie występujących objawów.

 

 

Picie szkodliwe (F10.1) i uzależnienie (F10.2)

 

Zewnętrzny obraz picia osób pijących szkodliwie i osób uzależnionych jest do siebie często zbliżony. Nie da sięjednak w sposób jednoznaczny, “gołym okiem” odróżnić osobę nieuzależnioną od osoby uzależnionej, pomimo tego,że jednych i drugich łączy to, że:

– piją zbyt dużo i zbyt często

– ponoszą liczne konsekwencje z powodu nadmiernego picia

– piją w nieodpowiednich sytuacjach (kierując pojazdami, w pracy, będąc w ciązy, przyjmując leki, które wykluczają ich łączenie z alkoholem)

 

To, co różnicuje te dwie grupy osób z problemem alkoholowym, to specyficzne dla uzależnienia objawy, takie jak:

– przymus zażywania

– objawy zespołu abstynencyjnego

– upośledzenie kontroli nad piciem, które oznacza, że dana osoba pije alkohol inaczej, niż by tego chciała, a próby ograniczenia picia lub też zachowania abstynencji kończą się dla niej niestety niepowodzeniem

 

Ich identyfikacja wymaga pogłębionej rozmowy diagnostycznej, przeprowadzonej przez specjalistę.

 

Drogi radzenia sobie z nadmierym piciem

Kluczem do poradzenia sobie z nadmiernym piciem alkoholu są dwie drogi:

– znalezienie własnej motywacji do niepicia (tym samym do zachowania abstynencji) lub do jego ograniczenia

– podjęcie działań zmierzających do abstynencji lub ograniczenia picia- tych może być wiele

 

Możliwości działania- jest ich wiele, np:

1) Samodzielna zmiana

Nie wszyscy chcą korzystać z pomocy specjalisty. Wolą poradzić sobie sami. W takiej sytuacji ważne są, poza budowaniem własnej motywacji, dwa podstawowe zadania:

– zdobycie umiejętności (radzenia sobie z myślami o piciu, unikania picia, utrzymywania abstynencji lub ograniczenia picia poprzez respektowanie założonych przez siebie limitów picia i zmiany wzorcu picia na jak najmniej szkodliwy) oraz

– zmiana stylu życia na sprzyjający zachowaniu zdrowia (podjęcie różnych aktywności prozdrowotych niezwiązanych z piciem, zmiana rytmu dnia, sposobu relaksowania się i odżywiania, dbanie o jakość relacji z osobami najbliższymi i in.)

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że nie jest to droga dla wszystkich.

2) Skorzystanie z doświadczeń wspólnoty AA

– wspólnota Anonimowych Alkoholików to grupa osób, która poza tym, że regularnie spotykają się na mityngach AA, to również realizują program zdrowienia, nazywany Programem 12 Kroków.

Liste grup AA można znaleść na stronie internetowej www.aa.org.pl

3) Zaangażowanie się w działalność stowarzyszeń abstynenckich

– w wielu miejscowościach funkcjonują tzw. Kluby abstynenta, które w ramach swojej działalności proponują pomoc i wsparcie w trzeźwieniu oraz zmianie stylu życia poprzez alternatywne do picia formy spędzania i organizacji czasu wolnego.
Listę takich stowarzyszeń i klubów można znaleśc na stronie internetowej www.krajowarada.pl

4) Psychoterapia

-z terapii mogą skorzystać zarówno osoby pijące alkohol szkodliwie, jak i osoby uzależnione.

– psychoterapia może pomóc zdobyć fachową wiedzę na temat uzależnienia oraz umiejętności ważne w utrzymaniu abstynencji lub ograniczeniu picia, zmienić sposób myślenia lub też przeżywania świata wokół nas.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *