Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce jest bezpłatne, również w przypadku osób nieubezpieczonych. Terapia uzależnień może przyjąć różne formy:

  • Mieszkając w swoim domu i pracując, osoba uzależniona popołudniami uczestniczy w zajęciach terapeutycznych w poradniach leczenia uzależnień
  • Uczestnicząc codziennie (oprócz weekendu) przez 6-8 tygodni przez kilka godzin w programie terapeutycznym w dziennych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu
  • Mieszkając przez 6-8 tygodni w oddziałach całodobowych i realizując w nich program terapeutyczny zbliżony do programów oferowanych w oddziałach dziennych.

Osoby uzależnione w mniejszym stopniu, które są aktywne zawodowo i po raz pierwszy zgłaszają się na leczenie powinny zacząć swoją terapię w poradni odwykowej. Takie rozwiązanie pozwoli osobie uzależnionej pogodzić leczenie z obowiązkami życiowymi, a równocześnie ćwiczyć umiejętność życia bez alkoholu w naturalnym środowisku.

Osoby ciężko uzależnione, które dodatkowo mają problemy zdrowotne, osoby, które nie mogą przerwać picia bądź utrzymać abstynencji w czasie leczenie ambulatoryjnego, a także osoby, które mają trudności z dostępem do poradni z powodu odległości bądź wysokich kosztów dojazdu powinny być kierowane do całodobowych oddziałów terapii.

Dla osób, które muszą bądź chcą zostać w miejscu swojego zamieszkania ze względu na np. Konieczność sprawowania opieki nad dziećmi czy mają możliwość codziennego dotarcia na terapię bądź silne wsparie ze strony środowiska, oddziały dzienne są idealnym miejscem leczenia.

Zgłoszenie do poradni nie wymaga skierowania, natomiast do oddziału dziennego i całodobowego wymagane jest skierowanie od lekarza, najlepiej z poradni odwykowej.

Na rozmowę do placówki odwykowej trzeba przyjść trzeźwym. Każda z osób zgłaszających się po pomoc powinna być zbadana przez lekarza, gdyż alkohol to substancja toksyczna i powoduje wiele problemów zdrowotnych. Czasami po przerwaniu picia, konieczna może być interwencja medyczna, a nawet kilkudniowa hospitalizacja na tak zwanym „detoksie”, czyli oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *