1. Zaprzeczanie – w rodzinie zaczynają pojawiać się incydenty nadmiernego używania substancji psychoaktywnych, które nie są w bezpośredni sposób powiązane z nasilającym się uczuciem napięcia i dyskomfortu. Osoba uzależniona i jej bliscy zaczynają szukać przyczyn kryzysu w innych czynnikach takich jak problemy w pracy, konflikt w małżeństwie czy problemy z dziećmi.
  2. Izolacja – w skutek rozwoju uzależnienia i pojawiania się kompromitujących sytuacji rodzina stara się ukryć przed społeczeństwem negatywne skutki uzależnienia w domu. Stara się wewnętrznie wpłynąć na osobę uzależnioną, lecz zaczyna narastać frustracja oraz inne trudne stany emocjonalne takie jak złość, poczucie winy czy krzywdy, lęk, smutek, wściekłość, wstyd.
  3.  Rezygnacja – dotychczasowe próby wpłynięcia na osobę uzależnioną nie przynosiły rezultatów, rodzina dalej poszukuje nowych metod, jednak na tym etapie już bez większej nadziei na zmianę. Zaczynają utrwalać się negatywne wzorce przystosowania, narastają problemy społeczne i zdrowotne u niektórych członków rodziny. Ma miejsce przejęcie obowiązków, np. partner przejmuje odpowiedzialność za rodzinę i zwalnia z niej osobę uzależnioną. Natężenie emocjonalne zmniejsza się, a to jedynie podtrzymuje negatywne przystosowanie się rodziny do obecnej sytuacji.
  4. Separacja – mając poczucie braku wpływu na osobę uzależnioną, członkowie rodziny zaczynają się od niej oddzielać. Swoją uwagę postanawiają przekierować na realizację innych zadań czy celów. Zaistniały dystans sprzyjać może odbudowie psychicznej rodziny oraz decyzji o podjęciu leczenia przez osobą uzależnioną, choć nie zawsze ma to miejsce. W rodzinie pojawiają się nowe wyzwania.

W rodzinie, w której pojawia się problem uzależnień nie ma wyraźnie zaznaczonych granic międzypokoleniowych czy jakichkolwiek granic pomiędzy członkami rodziny. W wyniku zamiany ról i ostatecznie ich usztywnienia, pojawia się niejawna komunikacja, negacja własnych emocji i wyobrażeń, wzajemne oskarżenia oraz pretensje, wstyd, poczucie gorszości czy brak przestrzeni na realizację swoich indywidualnych celów. Chroniąc swoich sekretów, rodzina nieświadomie pogłębia izolację i staje się coraz bardziej zamknięta, dlatego ważne jest aby członkowie rodziny z problemem uzależnień szukali odpowiedniej pomocy specjalistycznej w celu zapobiegnięcia wielu z tych problemów.

 

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *