Najbardziej skuteczną metodą walki z uzależnieniem jest psychoterapia. Jej celem w większości placówek w Polsce jest to, aby osoba uzależniona:

  • uświadomiła sobie, że jest uzależniona,
  • podjęła decyzję o rozstaniu z alkoholem,
  • zaakceptowała fakt, że nie będzie w stanie spożywać alkoholu, w sposób w jaki to robiła przed uzależnieniem,
  • nauczyła się sposobów skutecznego radzenia sobie z głodem alkoholowym i nawrotami choroby,
  • nauczyła się samodzielnie radzić sobie ze swoimi emocjami, problemami, relacjami czy zadaniami, bez pomocy alkoholu, leków czy innych substancji chemicznych.

Głównym i najlepszym celem dla osoby uzależnionej powinna być abstynencja. Psychoterapia skuteczna najbardziej jest, wówczas gdy pacjent spotyka się ze swoim terapeutą indywidualnie i równocześnie uczestniczy w terapii grupowej z innymi pacjentami uzależnionymi od alkoholu. Obie te formy pomocy są bardzo efektywne, gdyż grupa zapewnia oparcie i stwarza nowe możliwości interakcji, a terapia indywidualna pozwala dopasować program leczenia do potrzeb i problemów pacjenta.

Osoby uzależnione mogą również uzyskać pomoc w radzeniu sobie z problemem uzależnienia w grupach samopomocowych Wspólnoty Anonimowych Alkoholików czy stowarzyszeniach abstynenckich.

W procesie zdrowienia z uzależnienia najwięcej szans mają osoby realizujące program psychoterapii uzależnienia i jednocześnie uczestniczące w środowiskach samopomocowych.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *