Jak żyć żeby nie zwariować, czyli dlaczego ważna jest higiena życia psychicznego człowieka?

 

Zdrowie psychiczne jest stanem dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego, a dobry stan zdrowia psychicznego umożliwia człowiekowi korzystanie w pełni ze swoich zdolności poznawczych i emocji oraz funkcjonowanie w społeczeństwie i  umiejętne radzenie sobie z wymogami dnia codziennego. W obrębie zdrowia psychicznego możemy wyróżnić 4 aspekty:

  • zdrowie emocjonalne – umiejętność rozpoznawania uczuć i wyrażania ich oraz zdolność do radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem;
  • zdrowie umysłowe – umiejętność klarownego i logicznego myślenia;
  • zdrowie społeczne – umiejętność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych związków z innymi ludźmi, np. przyjaźni;
  • zdrowie duchowe – to zbiór zasad, zachowań i sposobów na osiągnięcie spokoju i równowagi, u osób wierzących jest to często związane z praktykami religijnymi.

Higiena psychiczna to umiejętne zaspakajanie potrzeb takich jak: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania, samorealizacji, a także działania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego poprzez stworzenie optymalnych warunków rodzinnych i społecznych oraz uodpornienie człowieka na negatywny wpływ środowiska zewnętrznego. Stan zdrowia psychicznego można łatwo sprawdzić poprzez obserwację, jak dana osoba radzi sobie na co dzień.

Niestety, jest wiele czynników, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie psychiczne, a są to między innymi: bezrobocie, uzależnienia, ciężka sytuacja rodzinna, ubóstwo, niepewność jutra, nadmierny pośpiech, trudne kontakty towarzyskie.

Chociaż większość ludzi dba o higienę fizyczną, niemal wszyscy zapominają o higienie zdrowia psychicznego. O nasze zdrowie fizyczne i psychiczne zadbamy najlepiej wprowadzając stałe elementy w codziennej rutynie takie jak: regularne posiłki, odpowiednią ilość snu, rozdzielenie obowiązków zawodowych i czasu prywatnego, czas tylko dla siebie, aktywność fizyczna, czas na hobby i zainteresowania. Paradoksalnie, po części jakość naszego zdrowia psychicznego zależy od naszego zdrowia fizycznego. Warto zatem w harmonogramie dnia ująć jakąś aktywność fizyczną nawet jeśli jest to tylko krótki spacer najlepiej niezakłócany korzystaniem z telefonu komórkowego. Dobrze jest się otaczać ludźmi, w których towarzystwie dobrze się czujemy.

Niepokojącymi sygnałami, że nie dbamy należycie o zdrowie psychiczne są: uczucie zmęczenia, drażliwość, niepokój wewnętrzny, obniżenie nastroju, problemy z koncentracją, kłopoty ze snem, zniechęcenie. Stopniowo pogarsza się nasze funkcjonowanie w rodzinie, w pracy i społeczeństwie. W rezultacie pojawiają się zaburzenia stresowe, depresja, zaburzenia lękowe.