team

Urszula Świtalska-Olesiak

Lekarz psychiatra
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 2007 roku uzyskała specjalizację w

Krystyna Rus

Starsza pielęgniarka dyplomowana
Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo- rodzinnego oraz pracy pielęgniarek pracujących w środowisku nauczania i wychowania. Obecnie pracuje w

Agnieszka Bil

Psycholog
Ukończyła studia  na wydziale psychologii ze specjalizacją kliniczną  przy  Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej w Katowicach oraz  I stopień szkolenia w

Tadeusz Sowiński

Terapeuta uzależnień
Ukończył studia magisterskie  na wydziale pedagogiki przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku- Białej ze specjalnością opiekuńczo- wychowawczą. Ponadto ukończył Studium

Marian Golda

Terapeuta uzależnień
Posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień. Od 15  lat pracuje i pogłębia wiedzę w leczeniu uzależnień biorąc udział w warsztatach i